Phone

(720) 583-0241

Email

info@watlaodenver.com

Hours

7AM - 7PM Everyday

For a complete list of Buddhist Holidays for 2019 in PDF format, click HERE!

Loading Events

Upcoming Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

April 2020

Lao New Year Ceremony Tuk Baht & Sand Stupa ປີໃໝ່ລາວ ຕັກບາດ

April 18 @ 8:00 am - 5:00 pm
Lao Buddhist Temple, 10685 Dover Street
Westminster, CO 80020 United States
+ Google Map

ບຸນປີໃໝ່ລາວ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ສົງການ ເປັນບຸນປະເພນີອີກອັນໜຶ່ງຂອງລາວເຮົາ ແລະ ກໍເປັນບຸນສະເຫຼີມສະຫຼອງກັນທົ່ວ ປະເທດ ຕັ້ງແຕ່ເໜືອຕະຫຼອດໃຕ້ ປີລະຄັ້ງ ຄືໂດຍທົ່ວໄປເລ່ີມແຕ່ວັນທີ່ 13 ຫາ 15 ຂອງເດືອນເມສາ ເຊ່ິງເປັນເດືອນທ່ີຮ້ອນ ທ່ີສຸດໃນຮອບປີ. ນອກຈາກປະເທດລາວເຮົາແລ້ວ ບາງປະເທດອ່ືນ ກໍສະຫຼອງສົງການເໝືອນກັນ ເຊ່ັນ ປະເທດໄທ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ມ່ຽນມ້າ. ໃກ້ຈະຮອດບຸນປີໃໝ່ ຊາວລາວພາກັນກະກຽມ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ເຊ່ັນ ທຳຄວາມສະອາດ ຕາມເຮືອນຊານ ບ້ານຊ່ອງ, ກະກຽມຫາດອກໄມ້ທ່ີມີກ່ິນຫອມ ເຊັ່ນ ດອກເຂັມຂາວ, ດອກຂັດເຄົ້າ, ດອກຈຳປາ, ດອກຈຳປີ,ດອກດາວເຮືອງ, ດອກຄູນ ແລະ ອ່ືນໆ ເຊິ່ງເພິ່ນເອົາມາປະສົມໃສ່ກັນ ເພ່ືອປຸງແຕ່ງນ້ຳຫອມສົງພະ. ນອກຈາກນັ້ນ ເພ່ິນຍັງເອົາດອກ ແລະ ໃບຄູນ ມາເໜັບໄວ້ນຳປະຕູບ້ານປະຕູເຮືອນ ເພາະມີຄວາມເຊ່ືອວ່າເປັນສີລິມົງຄຸນ. ນ້ຳຫອມສົງພະ ແມ່ນປະສົມຈາກນ້ຳ, ຂີ້ໝິ້ນ, ໝາກສົ້ມປ່ອຍເຜົາໄຟ ແລະ ກີບດອກໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ ດ່ັງທ່ີກ່າວມານັ້ນ. ອີງຕາມປະເພນີ ທີ່ສືບເນ່ືອງມາແຕ່ບູຮານນະການ ບຸນປີໃໝ່ລາວ ແກ່ ຍາວ 3 ວັນຄື: ວັນສັງຂານໄປ ຫຼື ວັນສັງຂານລ່ວງ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງ ວັນສົ່ງທ້າຍປີເກ່ົາ, ວັນເນົາ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງວັນລະຫວ່າງກາງ ແລະ ວັນສັງຂານຂຶ້ນ ເຊິ່ງແມ່ນວັນເລີ້ມຕົ້ນຂອງປີໃໝ່ນັ້ນເອງ. ກ່ຽວກັບວັນບຸນ ປີໃໝ່ລາວ ຫຼື ວັນສົງການນີ້ ມີນິທານເລ່ືອງໜ່ຶງໄດ້ ກ່າວໄວ້ວ່າ: ກາລະຄັ້ງໜ່ຶງນານມາແລ້ວ…

Find out more »

May 2020

Boun Visakha Busa ບຸນວິສາຂະບູຊາ

May 10 @ 8:00 am - 5:00 pm
Lao Buddhist Temple, 10685 Dover Street
Westminster, CO 80020 United States
+ Google Map

ເຊີນຮ່ວມທຳບຸນຕັກບາດ ເນື່ອໃນວັນວິສາຂະບູຊາ

Find out more »

Lao New Year 2020 Celebration & Fundraising

May 16 @ 8:00 am - 7:00 pm
Lao Buddhist Temple, 10685 Dover Street
Westminster, CO 80020 United States
+ Google Map
$100

Lao New Year’s Celebration Day Fundraising Sponsors by Invisible Dents, LLC. (Sing Keophasouk) 16010 W. 5th Ave., Unit 2; Golden, CO 80401 Phone:770-519-6333  /  Invisibledents@gmail.com  /  www.invisibledents.net   Official Contest Rules Ticket sale begins December 1, 2019 thru May 1, 2020 Tickets: $100.00 per ticket (no limit of how many per person to a ticket). Must be 18 to participate. Grand prize: Brand new Toyota Rav 4 (500 or more tickets sold) OR (UPGRADED) Brand new Lexus RX 350 (800…

Find out more »
+ Export Events